De Schutse wil een woon- en werkplek zijn, waar iedereen zich thuis voelt. Zorg wat er écht toe doet!

De Schutse is een identiteitsgebonden zorginstelling voor mensen met een beperking.

Een helpende hand voor je naaste

Binnen De Schutse zijn veel mensen als vrijwilliger actief. Vrijwilligers geven een meerwaarde in de activiteiten en sociale contacten van de cliënten. Daarnaast ondersteunen vrijwilligers bij onderhoudswerkzaamheden en het vervoer van deelnemers. Binnen De Schutse zijn veel mensen als vrijwilliger actief. Vrijwilligers geven een meerwaarde in de activiteiten en sociale contacten van de cliënten. Daarnaast ondersteunen vrijwilligers bij onderhoudswerkzaamheden en het vervoer van deelnemers.

Begeleidingsmodel

De Schutse wil een woon- en werkplek zijn, waar iedereen zich thuis voelt. Binnen De Schutse wordt er daarom gewerkt met een begeleidingsmodel voor een menswaardige begeleiding, waarin De Schutse haar cliënten, zoveel als mogelijk, het gewone leven laat ervaren

Onze kwaliteit

Het HKZ-keurmerk laat zien dat het kwaliteitsmanagementsysteem van De Schutse voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid worden gesteld. De normen binnen de HKZ gaan over zowel de kwaliteit van het zorgproces als over de organisatorische kwaliteit. Het keurmerk biedt hiermee een basisgarantie voor kwaliteit. Een gecertificeerde instelling heeft het werk zodanig georganiseerd, dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren. Het perspectief van de cliënt is daarbij altijd het vertrekpunt. De Schutse voert vanaf juli 2009 het HKZ-keurmerk.

Elke twee jaar wordt er een cliënttevredenheidsonderzoek (CTO) gehouden waarin de cliënt gevraagd wordt naar zijn/haar tevredenheid over de geboden zorg en ondersteuning. 

Het laatste CTO is gehouden in 2021

De Schutse biedt zorg en begeleiding aan kinderen, volwassenen en ouderen met een verstandelijke beperking.

  • Een warm thuis voor mensen met een beperking
  • Dagbesteding die perspectief biedt en voldoening geeft
  • Investeren in de ontwikkeling van mensen
  • Bieden van hulp en ondersteuning in de thuissituatie
  • Voorbereiden van kinderen op het (speciaal) onderwijs
  • Betekenisvolle invulling van het gewone leven
  • Denken in mogelijkheden en niet in beperkingen
  • Aangaan van onvoorwaardelijke ondersteuningsrelaties

sinds 1985

biedt De Schutse een warm thuis aan mensen met een verstandelijke beperking

sinds 1985

biedt De Schutse een warm thuis aan mensen met een verstandelijke beperking

sinds 1985

biedt De Schutse een warm thuis aan mensen met een verstandelijke beperking