Ambulant begeleider – Leerbroek

Deze vacature betreft een dienstverband van ongeveer 3 uur per week.

Ben jij net als ik een vroege vogel? Kun jij mij een aantal ochtenden per week helpen met ADL?

Wij zoeken een ambulant begeleider voor een jongeman van 23 jaar. Deze jongeman heeft hulp nodig in de ADL. De dagen dat er behoefte is aan hulp zijn de maandag-, dinsdag-, en vrijdagmorgen. Je bent beschikbaar van ongeveer 07.00 – 07.30 uur.

Functie-eisen:

  • Minimaal een vakgerichte opleiding op SAW-3 of 4 niveau of Social Work niveau 5 of 6;
  • Je beschikt over mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het voeren van gesprekken met de cliënt, de familie en het opstellen van rapportages/verslagen;
  • Je bent in staat vertrouwen te bieden aan de cliënt en de cliëntgroep;
  • Je handelt volgens protocollen en richtlijnen en ziet toe op hygiëne en veiligheid;
  • Je kunt je inleven in de emotionele situatie, woon- en leefsituatie van de cliënt;
  • Je kunt reflecteren op je eigen functioneren;
  • Je bent betrokken, maar weet ook afstand te houden;
  • Je bent oplettend op veranderingen in gedrag, houding, gezondheidssituatie en omgeving van de cliënt.

De Schutse gaat uit van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Van sollicitanten wordt verwacht dat zij (belijdend) lid zijn van de (Oud) Gereformeerde Gemeenten (in Nederland) of van de Hersteld Hervormde Kerk.

Informatie:
Voor meer informatie over deze vacature kun je mailen naar Elsbeth de Bruijn via edebruijn@deschutse.nu of neem telefonisch contact op met Elsbeth via (0488) 48 33 22.

 Sollicitaties:
Sollicitaties kunnen worden gericht aan pz@deschutse.nu.
Solliciteren? Maak gebruik van het formulier.

Hoofdlocatie De Schutse

Stationsstraat 28
4041 CJ Kesteren

  0488 48 33 22
  info@deschutse.nu

Calvijnschool, Ederveen