Begeleider cluster Intensieve Begeleiding

Deze vacature betreft een dienstverband van, bij voorkeur, 28 uur per week

Ben jij de begeleider die begrijpt wat voor mij belangrijk is?

Ik zoek een begeleider die mij wil helpen het leven te ervaren. Ik vind mijn leefomgeving moeilijk te begrijpen en heb jouw hulp daarbij nodig.

We zoeken een collega die een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie aan kan gaan met de cliënten. Bij deze cliënten is sprake van een ernstige verstandelijke beperking en moeilijk te begrijpen en te begeleiden gedrag. Vanuit onze identiteit werken we aan herstel en behoud van het gewone leven van de cliënten. Op basis van de ondersteuningsrelatie nemen cliënten samen met de begeleiders deel aan een betekenisvol dagprogramma.

Word jij van deze korte introductie enthousiast en ben jij net als ons zo gedreven om samen tot een mooi doel te komen?

Wat gaat jou helpen bij deze functie? 

  • Inlevingsvermogen: je bent in staat om de gevoelens van de cliënten te onderkennen en er in de begeleiding op aan te sluiten;
  • Lef: je staat open voor een uitdaging met mij,  de ander en met jezelf;
  • Communiceren: je kunt zowel verbaal als non-verbaal affectief bewust communiceren;
  • Stressbestendig: je kunt bij oplopende spanning effectief blijven functioneren;
  • Samenwerken: je levert een actieve bijdrage aan de gezamenlijk te bereiken doelen;
  • Reflecteren: je reflecteert op eigen functioneren en kan in voldoende mate je eigen herstel organiseren.

Als jij onze nieuwe collega wordt, dan kunnen we jou het volgende bieden:

  • Een specifiek inwerktraject (met buddy & coach);
  • Een team dat het streven heeft je onvoorwaardelijk te steunen en samenwerkt naar een gezamenlijk doel;
  • Een training in weerbaarheid, ASBM en TA;
  • Arbeidsvoorwaarden conform de CAO Gehandicaptenzorg.

De Schutse gaat uit van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Van sollicitanten wordt verwacht dat zij (belijdend) lid zijn van de (Oud) Gereformeerde Gemeenten (in Nederland), de Hersteld Hervormde Kerk of één van de overige reformatorische kerken. *

Voor meer informatie over deze vacature kun je bellen met de unitmanager, Rianne van de Veen via het telefoonnummer (0488) 48 33 22.

Sollicitaties kunnen worden gericht aan De Schutse, afdeling personeelszaken, Stationsstraat 28, 4041 CJ Kesteren of pz@deschutse.nu.

*Het betreft  gemeenten die zich blijkens hun beleidsplan bijzonder gebonden weten aan Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid.
Solliciteren? Maak gebruik van het formulier.

Hoofdlocatie De Schutse

Stationsstraat 28
4041 CJ Kesteren

  0488 48 33 22
  info@deschutse.nu

Kesteren

Aan de Stationsstraat 28 in Kesteren bevindt zich de hoofdlocatie van De Schutse. Een prachtig terrein in de mooie Betuwe met elf woongroepen van verschillende clusters, een kinderdagcentrum met zes groepen én tien volwassen-activiteitengroepen. Hier is ook het bedrijfsbureau van De Schutse gehuisvest.