Stage Dagbehandeling Jonge Kind (DJK) in Ochten

Wat is de doelgroep van dagbehandeling jonge kind (DJK)?

Kinderen van 3 tot en met 7 jaar die een ontwikkelingsperspectief hebben om naar een vorm van onderwijs door te stromen. De meeste kinderen hebben een achterstand in ontwikkeling op diverse gebieden bijv. fysieke ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling of de algehele ontwikkeling wordt belemmerd doordat een kind ASS of andere gedragsproblematiek heeft.

De meeste kinderen in de groep hebben een IQ van 70 of hoger.

 

We volgen een dagritme zoals deze op een school is, inspanningsactiviteiten worden afgewisseld met ontspanningsactiviteiten en er wordt ingestroomd in het onderwijs op de SBO-school in hetzelfde gebouw.

 

Wat wordt van jou als stagiair(e) verwacht? Je kunt …

  • Zelfstandig werken;
  • Planmatig werken;
  • Samenwerken;
  • Luisteren en afstemmen op het kind;
  • Duidelijk, consequent en voorspelbaar zijn;Daarnaast is het belangrijk dat je een vertrouwensrelatie wilt opbouwen en veel geduld hebt.

 

Je kunt je interesse voor deze stageplek (in Ochten) aangeven via het mailadres: opleidingen@deschutse.nu

Van stagiaires wordt gevraagd dat ze (doop)lid zijn van één van de reformatorische kerken. Voor meer informatie: www.deschutse.nu.

 
Solliciteren? Maak gebruik van het formulier.

Hoofdlocatie De Schutse

Stationsstraat 28
4041 CJ Kesteren

  0488 48 33 22
  info@deschutse.nu

Sebaschool Ochten

Op de Sebaschool in Ochten  biedt De Schutse aan een aantal kinderen in de leeftijd van 3-7 jaar onderzoek en behandeling gedurende een jaar. Deze kinderen lopen in hun ontwikkeling ernstig risico. De zorgbehoefte van de kinderen maakt dat doorstroom naar het onderwijs op 4- of 5-jarige leeftijd voor hen niet vanzelfsprekend is. Door de kinderen een jaar lang onderzoek en behandeling te bieden, proberen wij als Schutse de overstap voor het kind gemakkelijker te maken! Waar je het DJK kunt vinden? In het gebouw van de Sebaschool aan Het Katsland 4.