Vakantiekracht Woonbegeleider – intensieve zorg

De vacature betreft de maanden juli, augustus en mogelijk september.

Help je in je vakantie mee om onze cliënten zingevende activiteiten aan te bieden die bij hen aansluiten?

Voor onze woongroepen De Honingbij en De Werkbij in Kesteren zoeken we vakantiekrachten. De doelgroep bestaat uit cliënten met ernstige meervoudige beperkingen. Binnen deze doelgroep ligt het hoofdaccent op de persoonlijke verzorging en daarnaast op het aanbieden van zingevende activiteiten die aansluiten bij de cliënten. Op de woongroep werk je samen met een collega.

Functie-eisen:
– Je bent bezig met een zorgopleiding en hebt minimaal het 2e jaar afgerond;
– Je beschikt over goede mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden voor het voeren van gesprekken met bewoners en hun familie en het opstellen van rapportages/verslagen;
– Je hebt inlevingsvermogen en doorzettingsvermogen om de gevoelens van de cliënten te onderkennen en er in de begeleiding op aan te blijven sluiten;
– Je kan reflecteren op het eigen functioneren; je staat open voor het geven/ontvangen van feedback en beschikt over zelfinzicht;
– Je kan in teamverband werken;
– Je kan omgaan met eventuele gedragsproblematiek;
– Je bent bereid tot het werken in onregelmatige diensten, je bent beschikbaar in wisselende diensten (ochtend-, avond- en weekenddiensten).

De Schutse gaat uit van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Van sollicitanten wordt verwacht dat zij (belijdend) lid zijn van de (Oud) Gereformeerde Gemeenten (in Nederland) of van de Hersteld Hervormde Kerk.

Arbeidsvoorwaarden:
Salariëring en overige afspraken volgens de landelijk afgestemde arbeidsvoorwaarden voor de Gehandicaptenzorg.

Informatie:
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Arine van den Bosch (avandenbosch@deschutse.nu) of Erika van Manen (evanmanen@deschutse.nu). Of bel: 0488 – 48 33 22.

Sollicitaties:
Sollicitaties met CV kunnen worden gericht aan vacature@deschutse.nu
Solliciteren? Maak gebruik van het formulier.

Hoofdlocatie De Schutse

Stationsstraat 28
4041 CJ Kesteren

  0488 48 33 22
  info@deschutse.nu

Kesteren

Aan de Stationsstraat 28 in Kesteren bevindt zich de hoofdlocatie van De Schutse. Een prachtig terrein in de mooie Betuwe met elf woongroepen van verschillende clusters, een kinderdagcentrum met zes groepen én tien volwassen-activiteitengroepen. Hier is ook het bedrijfsbureau van De Schutse gehuisvest.